Jens Rasmussen Musik | Mag.art. Jens Rasmussen. Musikkurser om klassisk musik og jazz

Kurser

For seniorer i Aarhus – “Ud af røret”

Musikhistoriske kurser for gymnasielærere

Individuelt tilrettelagt korrespondancekursus i den funktionsanalytiske metode

 

Se mere nedenforFor seniorer i Aarhus – “Ud af røret”

Den klassiske musik

Lokalcenter Hørgården, mandage, kl. 9.0o-11.45, september 2023 til og med maj 2024
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

Sabro Folkehus, onsdage, kl. 15.00-17.45, september 2023 til og med maj 2024
Tilmelding ved fremmøde, på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk eller
via Fo-Aarhus hjemmeside: Klik her

 

Opera

Lokalcenter Hørgården, onsdage, kl. 9.00-11.45, september 2023 til og med maj 2024
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dkMusikhistoriske kurser for gymnasielærere

Ti tretimers-moduler med faglig inspiration
til musikundervisningen i gymnasieskolen

1  J. S. Bachs store kirkemusikværker I

Grundig undervisningsrelateret introduktion til Juleoratoriet, Johannes- og Matthæuspassionen

2 J. S. Bachs store kirkemusikalske værker II

’Historisk’ opførelsespraksis, periodeinstrumenter, musikalsk fortolkning og stemmetyper

3 Musikken i romantikken

Begrebsafklaringer, særlige karakteristika, undervisningsegnede vinkler og illustrative værker

4 Musikken i romantikken og den franske impressionisme
Naturbeskrivelser i musik ca. 1800-1915

Musik af bl.a. Joseph Haydn, Ludwig v. Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner, Richard Strauss og Claude Debussy

5 Musikken i romantikken og den tidlige modernisme
Krigsbeskrivelser og -refleksioner i musik ca. 1880-1947

Musik af bl.a. Peter Tjajkovskij, Gustav Mahler og Arnold Schönberg

6 Analyse af romantisk harmonik og tonalitet

Metodiske problemstillinger i forbindelse med funktionsanalyse af harmoniske og tonale forhold i romantisk musik

7 Musikalsk impressionisme

Begrebsafklaringer, særlige karakteristika, undervisningsegnede vinkler og illustrative værker
Musik af bl.a. Claude Debussy og Maurice Ravel

8 Jazzhistoriens udvikling I

Jazzens centrale stilkonventioner og efterfølgende konventionsbrud i 1950’erne og 1960’erne

9 Jazzhistoriens udvikling II: Fra bebop til ”Doo-Bop”

Jazzens stilarter fra bebop, cool jazz, hardbop, gennem 1960’er-eksperimenter, jazz-rock samt 1980’erne hørt gennem Miles Davis’ hovedværker

10 Jazzhistoriens udvikling III: Jazzrocken i 1970’erne

Om en af jazzhistoriens største stilistiske nyskabelser
Musik af bl.a. Miles Davis, Weather Report, Herbie Hancock og Return to Forever

I alle moduler indgår en lang række musikeksempler,
der er velegnede til brug i undervisning.
Alle moduler er i udgangspunktet af tre timers varighed
og afholdes på jeres egen skole.
Pris pr. gymnasium i 2023: Kr. 3000,- pr. modul.
Der er mulighed for rabat ved samtidig booking af flere moduler.
Alle moduler kan udvides til at strække sig over flere gange.
I prisen indgår opfølgende supplering og evt. individuel faglig sparring.
Kontakt via mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

 Individuelt tilrettelagt korrespondancekursus

i den funktionsanalytiske metode

Fra vinteren 2021 udbyder jeg individuelt tilrettelagte kurser i funktionsanalyse via mailkorrespondance, telefonmøder og/eller fysiske møder i den udstrækning, du ønsker det, og det er muligt. Indholdet tilpasses dit eget niveau, og der er derfor ingen forudbestemt kursusplan. Imidlertid er eksempelvis interval- og akkordlære, principper for elementær dissonansbehandling, funktioners grundlæggende karakteristika, affinitetsprincipper og omtydning, samt en elementær forståelse af metodens grundpræmisser og historie forudsætninger for at bedrive funktionsanalyse og vil derfor indgå, hvis ikke du er fortrolig med det i forvejen.
Vi finder de satser, vi analyser, i fællesskab, men jeg vil byde ind med forslag udvalgt i forhold til dit niveau, og jeg forbeholder mig ret til at afvise ideer, som, jeg mener, er pædagogisk uhensigtsmæssige. Alt efter dit niveau og dine ønsker kan der indgå fænomener, som er typiske for romantisk harmonik, men som ellers kun i begrænset omfang optræder inden ca. 1800. Det gælder f.eks. neapolitanisering af andre funktioner end tonika, tonika-flugt, dur/mol-svæven, højtopbyggede dominanter mm. Det hele sættes løbende ind i musikhistorisk kontekst og kombineres med andre analysetilgange (f.eks. formanalyse) i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt.

Inden vi begynder, afklarer vi dit faglige niveau og afstemmer forventningerne til den første måneds forløb. Derefter aftaler vi indhold, omfang og eventuelle mødemåder fra måned til måned.

Priser
Der er mulighed for individuelle ordninger, men udgangspunktet er som følger:
Kr. 1.225,- pr. mrd. for mailkorrespondancen
Kr. 380,- pr. time ved fysisk møde eller telefonsamtaler. Begge dele i omfang efter dit behov og ønsker.

Baggrund og erfaring
Jeg har en magisterkonferens fra det daværende Musikvidenskabelig Institut ved Aarhus Universitet, hvor jeg blandt andet fik inspirerende analyseundervisning af Henning Nielsen, C.C. Møller og Orla Vinther, og afsluttende skrev konferensafhandling om funktionsanalyse af romantisk harmonik og tonalitet med udgangspunkt i udvalgte klaversatser og lieder fra Johannes Brahms’ sene produktion. (Se uddybende omtale og et kortere uddrag her.) Jeg har i forskellige sammenhænge afholdt kurser om funktionsanalyse og arbejder derudover som musikunderviser (primært klassisk musikhistorie generelt set, opera og jazzens udvikling). Desuden er jeg foredragsholder og skribent.

 Kurser i funktionsanalytisk metode med særlig vægt på romantisk musik

Funktionsanalyse I:
Historik, grundpræmisser, potentialer og begrænsninger

Funktionsanalyse II:
Harmonisk analyse med særligt fokus på romantisk musik

Funktionsanalyse III:
Tonal analyse med særligt fokus på romantisk musik