Jens Rasmussen Musik | Mag.art. Jens Rasmussen. Musikkurser om klassisk musik og jazz

Kurser

For seniorer i Aarhus – “Ud af røret”

Alle hold starter i begyndelsen af september 2020

Den klassiske musik

Lokalcenter Hørgården, mandage, kl. 9.0o-11.45, september 2020 til og med maj 2021
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

Lokalcenter Næshøj, mandage, kl. 14.15-17.00, september 2020 til og med maj 2021
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

Lokalcenter Sabro, onsdage, kl. 15.00-17.45, september 2020 til og med maj 2021
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

 

 

Opera

Lokalcenter Hørgården, onsdage, kl. 9.00-11.45, september 2020 til og med maj 2021
Tilmelding ved fremmøde eller på mail: jr@jensrasmussen-musik.dkMusikhistoriske kurser for gymnasielærere

Ti tretimers-moduler med faglig inspiration
til musikundervisningen i gymnasieskolen

1  J. S. Bachs store kirkemusikværker I

Grundig undervisningsrelateret introduktion til Juleoratoriet, Johannes- og Matthæuspassionen

2 J. S. Bachs store kirkemusikalske værker II

’Historisk’ opførelsespraksis, periodeinstrumenter, musikalsk fortolkning og stemmetyper

3 Musikken i romantikken

Begrebsafklaringer, særlige karakteristika, undervisningsegnede vinkler og illustrative værker

4 Musikken i romantikken og den franske impressionisme
Naturbeskrivelser i musik ca. 1800-1915

Musik af bl.a. Joseph Haydn, Ludwig v. Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner, Richard Strauss og Claude Debussy

5 Musikken i romantikken og den tidlige modernisme
Krigsbeskrivelser og -refleksioner i musik ca. 1880-1947

Musik af bl.a. Peter Tjajkovskij, Gustav Mahler og Arnold Schönberg

6 Analyse af romantisk harmonik og tonalitet

Metodiske problemstillinger i forbindelse med funktionsanalyse af harmoniske og tonale forhold i romantisk musik

7 Musikalsk impressionisme

Begrebsafklaringer, særlige karakteristika, undervisningsegnede vinkler og illustrative værker
Musik af bl.a. Claude Debussy og Maurice Ravel

8 Jazzhistoriens udvikling I

Jazzens centrale stilkonventioner og efterfølgende konventionsbrud i 1950’erne og 1960’erne

9 Jazzhistoriens udvikling II: Fra bebop til ”Doo-Bop”

Jazzens stilarter fra bebop, cool jazz, hardbop, gennem 1960’er-eksperimenter, jazz-rock samt 1980’erne hørt gennem Miles Davis’ hovedværker

10 Jazzhistoriens udvikling III: Jazzrocken i 1970’erne

Om en af jazzhistoriens største stilistiske nyskabelser
Musik af bl.a. Miles Davis, Weather Report, Herbie Hancock og Return to Forever

I alle moduler indgår en lang række musikeksempler,
der er velegnede til brug i undervisning.
Alle moduler er i udgangspunktet af tre timers varighed
og afholdes på jeres egen skole.
Pris pr. gymnasium i 2020: Kr. 3000,- pr. modul.
Der er mulighed for rabat ved samtidig booking af flere moduler.
Alle moduler kan udvides til at strække sig over flere gange.
I prisen indgår opfølgende supplering og evt. individuel faglig sparring.
Kontakt via mail: jr@jensrasmussen-musik.dk

  

 Musikhistorie: Overblik og repertoirekendskab.

Kurset er en ny, men traditionsforankret form for musikhistorieformidling, der har fokus på oparbejdelse af kronologisk-stilistisk overblik og repertoirekendskab. Undervisningen vil gang for gang tage udgangspunkt i klingende musikeksempler, der er udvalgt med vægt på historisk spredning og med særligt henblik på at illustrere forskellige typer af karakteristiske musikalske træk.

Kurset løber kontinuerligt, men man tilmelder sig kun for én kalendermåned ad gangen, og der er således mulighed for at ’gå til og fra’ i løbet af sæsonen.

Det er muligt efter aftale at komme til en prøvegang
og se om konceptet har din interesse.

Der er rabat for musikstuderende.

Prisen afhænger af hvor mange undervisningsgange, der er i den pågældende måned:
Måneder med 4 eller 5 gange: kr. 360,- (med studenterrabat kr. 300,-)
Måneder med 3 gange: kr. 270,- (med studenterrabat kr. 225,-)
Måneder med 2 gange: kr. 180,- (med studenterrabat kr. 150,-)

Tilmelding på mail: jr@jensrasmussen-musik.dk.

Musikvidenskab, Aarhus Universitet, Kasernen, Langelandsgade 139Temadage og kurser over flere dage

J. S. Bachs Johannespassion

 • Se beskrivelse

  Johannespassionen, som er komponeret til opførelse i påsken, hører sammen med Matthæuspassionen til blandt J.S. Bachs største og oftest opførte kirkeværker. Kurset giver en grundig introduktion til dette store værk og dets mange lag, og perspektiverer det i forhold til Bachs øvrige produktion og virke. Desuden lytter vi på nogle af de meget forskelligartede indspilninger, der kaster alsidige nuancer over værket, og som repræsenterer bud på, hvordan Bachs musik kan fortolkes i vore dage.

J. S. Bachs Matthæuspassion

 • Se beskrivelse

  “Matthæuspassionen” er et af Johann Sebastian Bachs absolut største kirkeværker. På samme måde som ”Johannespassionen” er det oprindeligt skrevet med henblik på at blive opført i forbindelse med langfredagsgudstjenesten. Kurset giver en grundig introduktion til det store værk og dets mange lag, og perspektiverer det i forhold til Bachs øvrige virke. Desuden lytter vi på nogle af de forskelligartede indspilninger, der kaster alsidige nuancer over værket, og hver for sig repræsenterer bud på, hvordan Bachs musik kan fortolkes i vore dage. En af ambitionerne er at gøre oplevelsen af og indlevelsen i det vidunderlige værk større og dybere.

J. S. Bachs Juleoratorium

 • Se beskrivelse

  Johann Sebastian Bachs ”Juleoratorium” har fra midten af 1900-tallet været et af de mest opførte og elskede musikværker, og for mange af os er det en uundværlig del af juletiden. Dette kursus sætter det store værk ind i dets musikhistoriske kontekst og giver et indblik i, hvordan de mange satser udgør én samlet helhed. Det illustreres med klingende uddrag fra værket, og vi sammenligner nogle af de meget forskellige bud på, hvordan Bachs musik skal spilles. En af kursets ambitioner er at gøre oplevelsen af og indlevelsen i dette vidunderlige værk både større og dybere.

 

(Emnerne udbydes også som 2-timers foredrag)

Miles Davis og jazzrocken

 • Se beskrivelse

  I perioden fra midten af 1960’erne og ti år frem ændrede jazzmusikken sig gennemgribende og blivende. Det skyldtes ikke mindst den musikalske omvæltning, som jazzrocken afstedkom. Miles Davis rolle’ i den sammenhæng kan ikke overvurderes, og for mange af strømningens mest fremtrædende repræsentanter, var han nærmest en slags kunstnerisk faderfigur. Denne temadag handler om den musik, Miles Davis lavede i årene lige omkring 1970 – ikke mindst pladerne ”In A Silent Way”, ”Bitches Brew” og ”Live-Evil” – og er samtidig en introduktion i jazzens historie i de år.

Coltrane fra hardbop til ekspressiv spiritualitet

 • Se beskrivelse

  Musikeren, John Coltrane (1926-1967), var en af jazzens mest indflydelsesrige figurer, og som saxofonist satte han helt nye standarder, som praktisk talt alle andre saxofonister – frivilligt eller ufrivilligt – efterfølgende måtte forholde sig til. I 2017 er det 50 år siden han døde, og det har skabt fornyet opmærksomhed omkring hans musik. Denne temadag gennemgår perioderne i hans kunstneriske udvikling, der samtidig er en musikalsk rejse fra USA’s 1950’ere og ind i de vilde og frisættende 1960’ere. Ikke mindst musikken fra hans sidste ca. 2 1/2 år vil blive behandlet.

Musikken i Romantikken

 • Se beskrivelse

  Efter en introduktion til, hvordan romantik-begrebet typisk bruges i musikhistorien, går kurset i dybden med en række musikalske fænomener, der i særlig grad knytter sig til epoken. Det gælder eksempelvis lieden, det en-satsede klaverstykke, programmusik, nationalromantik og spaltningen i hhv. en såkaldt ’klassicistisk’ og en ’nytysk’ strømning. Samtidig stifter vi bekendtskab med musik af Schubert, Schumann, Wagner, Liszt, Brahms, Strauss og mange andre.

Desuden:

J.S. Bachs musik
Johannes Brahms’ musik
Puccinis operaer
Keith Jarrett
Jazz/rock’en i 1970’erne
Jazzen i 1960’erne
Jazzens historie siden 1945
Klingende jazzportrætter I
Klingende jazzportrætter II

 Kurser i funktionsanalytisk metode med særlig vægt på romantisk musik

Funktionsanalyse I:
Historik, grundpræmisser, potentialer og begrænsninger

Funktionsanalyse II:
Harmonisk analyse med særligt fokus på romantisk musik

Funktionsanalyse III:
Tonal analyse med særligt fokus på romantisk musik