Jens Rasmussen Musik | Diverse - Jens Rasmussen Musik

Diverse

Kontaktinfo, anbefalinger, musikfaglig CV og pressebilleder

Email:

Mobil: 25375446

Facebook: https://www.facebook.com/jens.rasmussen.5209

 

 


”Jens Rasmussens foredrag er i den grad velstrukturerede, og Jens selv formidler på allerbedste vis – det er en nydelse at høre hans sprog. Jeg taler for mange, når jeg siger, at man går oplyst hjem! Jens kan ikke anbefales nok.”
Mag.art. Ole Lauridsen, fhv. lektor ved Center for Undervisning og Læring, AU, foredragsarrangør, ankermand på Sproghjørnet på DR’s P4 (2000-2016) og meget mere.

 

”Mag.art. Jens Rasmussen har været gæst i Måbjerg og Ellebæk sognes Kirkecafé flere gange. Mødet med ham har altid været meget positivt og har til fulde levet op til vore forventninger. Jens Rasmussen er en foredragsholder som respektfuldt og nærværende evner at formidle komponister og deres værker med relevans, så tilhørere både med og uden musikalsk forhåndsviden og erfaring inddrages. Med personlig generøsitet samt stort overskud af viden er sammenhængen tilført en spændende dimension og fornyet interesse for den klassiske musik.”
Lissy Hauge Jensen
Kirke-kulturmedarbejder v. Måbjerg og Ellebæk Kirker, Holstebro

 

”Med et overblik og en autoritet, der er sjælden, formulerer [Jens Rasmussen] indledningsvist specialets faglige og metodiske præmisser og gennemfører derefter sine harmoniske og tonale funktionsanalyser af Brahms’ sene klaverværker og ”Vier ernste Gesänge” med en grundighed og en metodisk stringens, som er enestående i dansk faghistorie”. Og videre: ”Derved placerer specialet sig som et dansk hovedværk i udforskningen af det sene 1800-tals harmonik […]”
Orla Vinther. Fhv. docent på Musikkonservatoriet i Aarhus og underviser på Musikvidenskabligt Institut v. Aarhus Universitet, samt forfatter til mange fagbøger.

 

”Timerne på Jens Rasmussens hold er koncentrerede, fokuserede og foregår i en tryg, behagelig og munter atmosfære. Undervisningen har givet mig større indsigt i opera og den klassiske musik bl.a. via den aktive lytning og de efterfølgende samtaler om musikken. Jeg går altid opløftet derfra. Undervisningen inspirerer desuden til at lytte videre på den gennemgåede musik derhjemme. Min oplevelse, når jeg lytter til musik på CD, i radio eller TV, har fået mange flere nuancer og er blevet mere spændende. Endelig er det sociale samvær på holdene også en stor gevinst.”
Lene Hove, Risskov. Tidligere fysioterapeut og kursist på to af mine ugentlige hold gennem mange år.

 

”Højskolen er et ugekursus tilrettelagt for ældre borgere, som mag.art. Jens Rasmussen kompetent har undervist i såvel klassisk musik som jazz. Jens er en fremragende formidler, som med sin store viden er en inspirerende og engageret underviser, der formår at inddrage deltagerne, så de får opøvet evnen til at lytte og få et sprog til at tale om musikoplevelsen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Jens.
På vegne af højskolegruppen Lisbet Lundby”
(Sommerhøjskolen på Skæring Lokalcenter, hvor jeg har undervist i perioden 2016–21.)


“Titlen er ‘Jazzkonversationer’, og værterne er musikmagisteren Jens Rasmussen og saxofonisten og komponisten Fredrik Lundin. De to ved, hvad de taler om, og det ligger i titlen, at deres samtaler er forpligtende og saglige. Det er ikke affabel ‘jazzsnak’; nej, der bliver gået til stålet vis-a-vis det musikalske materiale, så man sidder tilbage både klogere og ofte også ganske begejstret, næsten helt forlibt i de tonale tiltag, man har fået vendt og drejet på kompetent og passioneret facon.”
Fra Henrik Palles anmeldelse i Politiken 10. maj 2022, Kultursektionen s. 10.

 

”Jens Rasmusen havde godt hold på både sit stof og på tilhørerne. Hans lydhørhed for spørgsmål fra publikum var god, og han var ligeledes professionel i besvarelse af dem. Hans stemme er god til de ældre årgange: Højt, klart og tydelig tale.”
Inga Hansen, foredragsarrangør i Skæring Folkehus.

 

”Afhandlingen udfolder sig omkring tre hovedtemaer: En grundig og gennemreflekteret diskussion af emnets metodiske og teoretiske problemstillinger. En tilsvarende dybtgående og stringent gennemgang af centrale funktionsharmoniske begrebsdannelser og analyseforudsætninger på grundlag af den danske tradition indenfor teori og analyse. Et meget omfattende, dybtgående og indsigtsfuldt analysearbejde omkring Brahms’ sene klaverværker og klaverledsagede lieder.” Og videre: ”Jens Rasmussen fremstår som en utvivlsomt kompetent og seriøs videnskabsmand, der på baggrund af en dybtgående forskningsproces formidler omfattende indsigt i sit emne – med fuld respekt for stoffets krav samt kontrol over akademisk fremstilling og sproglig form.”
C.C. Møller. Fhv. lektor på Musikvidenskabligt Institut v. Aarhus Universitet i bedømmelse af min konferensafhandling.

 

“Jeg har altid godt kunne lide klassisk musik, men jeg kendte kun få af de mest velkendte musikstykker. Da jeg så et opslag om et kursus i musikforståelse, meldte jeg mig til, og det har jeg været utrolig glad for i de 3 år, jeg har fulgt undervisningen. Døren blev åbnet til en helt anden verden. Jens Rasmussen guider, inspirerer og vejleder os i denne verden, hvor alt er nyt, og hvor der er meget at lære. Vi lærer om musikkens udvikling fra barokken til nutiden, om at tidsfæste den, om stykkernes opbygning, om at genkende instrumenterne, ja meget, meget mere. Jens er en opmuntrende, positiv og humoristisk lærer, og udover undervisningen er der en hyggelig atmosfære og godt samvær med de øvrige kursister.”
Inger Toft Larsen, Fajstrup, tidligere medarbejder i SKAT og kursist på et af mine ugentlige hold gennem flere år.

 

 

Musikfaglige ansættelser og aktiviteter

“Jakob Bro i jazzens historie”. Kursus på FOF-Aarhus, foråret 2024.
Foredragsrækker om opera ved Folkeuniversitetet i Viborg * Efteråret 2023 & foråret 2024
Musikunderviser FO-Aarhus * Ugentligt kursus * Operaens historie: September 2018 – nu
Musikunderviser FO-Aarhus * Ugentlige kurser * Den klassiske musiks historie: September 2017 – nu
Musikundervise FO-Aarhus * Ugentligt kursus * Miles Davis i jazzens historie * Efteråret 2022
Medlem af advisory board, netmediet Publimus.dk: Fra sommeren 2022
Boganmelder, netmediet Publimus.dk: Fra foråret 2022
Konceptudvikler, tilrettelægger og medvært på podcastsen ”JazzKonversationer”: Fra efteråret 2021
”Individuelt tilrettelagt korrespondancekursus i funktionsanalytiske metode”: Fra sommeren 2020
Musikunderviser FOF * Ugentligt kursus * Jazzens historie: Efteråret 2020 – 2023
Kursus for gymnasielærere i musikhistorie: Fra maj 2019 og frem
Underviser på ugekurserne på Sommerhøjskolen i Skæring: 2017, 2018, 2019 og 2021
Freelanceskribent v. Orkester Journalen: 2015 – 2018
Musikunderviser FOF * Ugentligt kursus * Den klassiske musiks historie: September 2014 – 2021
“Musikhistorie: Overblik og repertoirekendskab.” * Ugentligt, Kasernen, Langelandsgade: 2015 – 2017
Temadage på Folkeuniversitet (Aalborg og Odense) om bl.a. opera og Juleoratoriet: 2014 og 2015
Foredragsholder (bl.a. om Carl Nielsen, Miles Davis og Bachs Johannespassion): 2014 – nu
Freelanceskribent v. Jazz Speciale: 2014 – nu
Intensivt kursus om funktionsanalyse af romantisk harmonik: 2014
Pianist i Musikstuderendens Big Band: 1995-2001
Korsanger i Blue Birds, senere Grovvy Voices: 1993-1999
Studievejleder ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet: 1995 – 2001
Studenterrepræsentant i studienævnet for musikvidenskab: 1994 – 2000
Studenterrepræsentant ved optagelsesprøverne på musikvidenskab: 1993 – 1999
Musikteoriunderviser på Svendborg Højskole, ugekursus: 1993
Musikbooker * Cafe’en Funke, København: 1987 – 1989
Vestbirk Musikhøjskole: 1982/83
Keyboardspiller og altsaxofonist i diverse amatørbands: 1980 – 1990

 

Billederne kan benyttes vederlagsfrit i forbindelse med PR og presseomtale – med stor tak til fotograf Peter Vogel.

Mag.art. Jens Rasmussen. Uddannet på Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Arbejder som musikunderviser, foredragsholder og freelance-skribent bl.a. på Jazz Special og Orkester Journalen.

Mag.art. Jens Rasmussen

Mag.art. Jens Rasmussen f. 1964. Musikunderviser, foredragsholder, skribent. Beskæftiger sig med musikanalyse, musikteori, opera, jazzmusik og den klassiske musiks historie.

Mag.art. Jens Rasmussen

Jens Rasmussen har bl.a. skrevet afhandlingen "Harmonik og tonalitet i Brahms' sene klaverværker og "Vier ernste Gesänge" men henblik på den funktionsharmoniske metodes amvendelighed i forhold til såkaldt romantisk harmonik" (Johannes Brahms, Jan Maegaard, Finn Høffding, Poul Hamburger, Orla Vinther)

Mag.art. Jens Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. art. Jens Rasmussen har skrevet speciale om Miles Davis' musik i årene 1969 og 1970. Det omhandler bl.a. "In A Silent Way", "Bitches Brew", "Big Fun", "Directions", "Jack Johnson", "Live at Fillmore" og "Live-Evil"

Mag. art. Jens Rasmussen

Jens Rasmussen f. 1964 og opvokset i Birkerød. Skribent på bl.a. "Jazz Special" og "Orkester Journalen", hvor han har skrevet artikler om Keith Jarrett, John Coltrane, Miles Davis, Paul Bley, Gunther Schuller og Gato Barbieri.

Mag.art. Jens Rasmussen

 

Hjemmesiden er blevet til med konsulentbistand og kompetent vejledning fra Peder Hovgaard fra ph7 Kommunikation.

Den er sidst opdateret januar 2023